Novinky

INOVACE V MEDICÍNĚ Boj proti pneumokokům u dětí má další zbraň: vakcínu Vaxneuvance Konjugovaná vakcína Vaxneuvance nyní pomáhá ochránit proti pneumokokovým infekcím i děti. Navíc přináší rozšířené spektrum sérotypů. Pneumokoková onemocnění řadíme mezi velmi časté respirační bakteriální infekce, které postihují jedince rozličných věkových skupin. V dětském věku jsou nejzávažnějším klinickým průběhem těchto infekcí ohroženy děti do […]

Očkování novinky 2024

Důležitá očkování pro teenagery budou nyní rodičům ve větší míře hradit pojišťovny. Od ledna se lhůta pro bezplatnou vakcinaci proti meningokokům posunula z patnáctého na šestnáctý rok věku. Větší skupině náctiletých než doposud se letos otevírá i cesta k bezplatnému očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), kde se zvedla hranice z třinácti let na 15 let. […]

Očkování proti meningokokové meningitidě a sepsi

Očkování proti meningokokové meningitidě a sepsi bylo zařazeno mezi hrazená očkování. Účinnost zákona je již od 1.července 2020. Podmínky hrazení jsou v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku (maximálně 5 měsíců + 30 dní) a v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve […]

Průvodce dospíváním

Průvodce-dospíváním-5afea9264988c1530882e5a6_Brozura

Vyšetření zraku a moči

Nově od letošního roku používáme v ordinaci moderní optotyp firmy OPTOSMART pro vyšetření ostrosti zraku, rozeznávání barev a barvocitu Máme také nově přístroj Laura-smart na přesný chemický rozbor moče.