ADHD, Hyperaktivita atd.

Co je ADHD zač?

Kde se vzala zkratka ADHD? Pochází z anglického názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder a znamená poruchu pozornosti s hyperaktivitou. V České republice se kromě pojmu ADHD můžete setkat také s označením hyperkinetická porucha.  Touto chronickou neuro-vývojovou poruchou trpí 3-10 % dětí a až u 60 % z nich přetrvávají některé obtíže do dospělosti.  Ve větší míře se ADHD vyskytuje u chlapců. U děvčat se častěji setkáváme s ADD, Attention Deficit Disorder, tedy poruchou pozornosti bez hyperaktivity.

Rozlišujeme 3 základní podtypy ADHD:

  • ADHD s převládající poruchou pozornosti
  • ADHD s převládající hyperaktivitou a impulzivitou
  • smíšený typ ADHD

Symptomy ADHD

Jak ADHD poznat? Příznaky ADHD jsou u dětí pozorovatelné už od 2. nebo 3. roku. Mezi 3 hlavní příznaky ADHD patří:

  •  Hyperaktivita
  •  Porucha pozornosti
  •  Impulzivní chování

 

Často se objevují také problémy se sebeovládáním a řízením svých emocí, problémy se soustředěním se a udržením pozornosti.  Symptomy ADHD se také mění s postupem věku mění, jinak se chová tříleté dítě s ADHD, jinak prvňáček a jinak teenager.

ADHD v kojeneckém věku

U takto malých dětí se s ADHD nesetkáváme. Většinou se ale zpětně ukazuje, že už takto malé děti měly narušené biorytmy a objevovaly se u nich například problémy se spánkem. Často se také zjišťuje, že byl narušen psychomotorický vývoj – pokud vaše dítko tedy přeskočilo např. etapu lezení nebo začalo velmi brzy chodit, může se jednat o první varovné signály, že něco bude jinak. Ale samozřejmě také nemusí!

ADHD v batolecím a předškolním věku

Pro všechny děti je v batolecím věku typické období vzdoru. Je to pro rodiče těžká zatěžkávací zkouška a měli by pracovat na nastavování hranic pro své děti. Každý rodič někdy odcházel se řvoucím dítětem z fronty v obchodě nebo sledoval, jak jeho dítě vztekle hází hračkami o zem v záchvatu vzteku. Pokud ale období dupání, vzdorování, křičení a záchvatů zlosti přetrvává příliš dlouho, pravděpodobně se začíná objevovat i jiný problém. Šestileté dítě by už žádné období vzdoru prožívat nemělo. V tomto období se také u dětí s ADHD setkáváme s neklidem, nevydrží sedět na jednom místě, jsou zapomnětlivé a mají problémy se sebeobsluhou. Z kojeneckého období mohou přetrvávat také potíže se spaním a usínáním. U dětí s ADHD bývá častěji odklad školní docházky. Je vhodné tento čas využít pro stimulační cvičení, které umožní dětem změnou podmínek podávat lepší výkon. Velmi dobrou zkušenost je se Stimulačním programem pro předškoláky a děti s odloženou docházkou – Maxík, který je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

ADHD ve školním věku

Když se řekne “dítě s ADHD”, představíme si většinou školáka. Tady se totiž ADHD projevuje nejvíce a začíná se řešit. Se vstupem do první třídy se zvyšují nároky na udržení pozornosti a soustředění se na práci. Očekává se, že dítě vydrží sedět v lavici. To dítě s ADHD ale vydržet nedokáže – a když sedí, vyrušuje, nevydrží být potichu. Má problémy naplánovat si činnosti, dokončovat zadané úkoly i se soustředit. Často také zapomíná, nezvládá respektovat autoritu učitele a neposlouchá. Žákovskou knížku tak pomalu ale jistě plní nejen horší studijní výsledky než by se na základě inteligence dítěte dalo očekávat, ale také jedna poznámka za druhou.

ADHD je stav, který může negativně ovlivnit pozornost a chování člověka a může narušovat každodenní aktivity ve škole, v práci, doma a s přáteli. Lidé s ADHD mají vyšší míru nepozornosti, impulzivity a/nebo hyperaktivity než jejich vrstevníci.

ADHD je jednou z nejčastějších mozkových poruch, která postihuje asi 1 z 10 dětí školního věku. U více než poloviny těch, kteří mají ADHD v dětství, příznaky přetrvávají až do dospělosti

Některé běžné příznaky ADHD zahrnují problémy s pozorností nebo soustředěním, impulzivní chování a přílišnou aktivitu. Příznaky se mohou pohybovat od mírných až po závažné. Děti s ADHD mohou hrát, aniž by přemýšlely o výsledcích, mají problémy s učením, dělají chyby z nedbalosti, zapomínají nebo ztrácejí věci a při sezení se kroutí nebo vrtí.

Neexistuje žádný vědecky prokázaný lék na ADHD a ADHD ve většině případů pokračuje až do dospělosti. Avšak rozvíjením silných stránek, strukturováním prostředí a používáním správného léčebného plánu – který může zahrnovat trénink chování rodičů/pečovatelů, ubytování ve škole a léky pro léčbu ADHD – mohou lidé s ADHD zvládat své příznaky.

Ve 41 % až 55 % rodin s alespoň jedním dítětem s ADHD je postižen také alespoň jeden rodič. Podobně, pokud má rodič ADHD, má dítě až 57% šanci, že bude mít také ADHD.

https://www.adehade.cz/

 Jako doplněk stravy  pro zmírnění  příznaků a správný vývoj nervové soustavy je  ideální Equazen  sirup, žvýkací  tabletky či tobolky

https://www.equazen.cz/