Horečka

Normální hodnoty teploty povrchu těla kolísají během dne okolo hodnoty 37°C.

V průběhu 24 hodin tělesná teplota povrchu těla kolísá v rozmezí 0,5–0,7 °C, nejvyšší hodnoty jsou kolem 18.00 hod, nejnižší pak okolo 4.00 hod. Takový rytmus mají ale vytvořený až děti od cca 2 let. Teplota do 38 st je označuje jen jako teplota zvýšená. V dětském věku je horečkou označován stav, kdy dochází k vzestupu tělesné teploty nad 38 °C. Při teplotě přesahující 41 °C se jedná o tzv. hyperpyrexii. Na rozdíl od horečky je nutné hyperpyrexii vždy hodnotit jako stav závažný, s vysokým stupněm rizika pro dítě (může docházet k velkým ztrátám tělesné vody, křečím, poruchám vědomí), riziko závažného onemocnění je vysoké!!
Při měření v konečníku je nutno odečíst cca o 0,5°C, od 6.měsíců cca 0,7 C
Při pochybnostech vždy doporučujeme, aby u dítěte s vysokou hodnotou teploty naměřené v podpaždí změřit teplotu také v konečníku.

Nejčastější příčinou horečky v dětském věku bývá akutně probíhající infekce, většinou postihující dýchací ústrojí, nejčastěji v největším procentu vyvolaná různými druhy virů. Horečka může, ale také být u infekcí, které postihují, ledviny a močové cesty, trávicí ústrojí nebo centrální nervový systém. Některé z těchto horečkou provázených infekcí mohou probíhat velmi rychle a mohou ohrožovat dítě na životě. Poznámka: nejrychleji probíhá infekce meningokoková, tzv. meningokoková meningitida, nebo celková sepse!!! Zde i přes okamžitou adekvátní profesionální lékařskou pomoc může vést k úmrtí.

Zvýšení tělesné teploty podporuje a urychluje reakce obranného systému organismu. Horečka je tedy nejen příznakem onemocnění, ale i toho, že začal pracovat náš imunitní systém, bojovat s nemocí. Proto zvýšenou teplotu do 38°C neovlivňujeme. Teplota nad 38°C, respektive horečka ovšem začíná již pro organismus být zatěžující, u některých malých dětí hrozí riziko křečí, a tak je třeba začít ji účinně snižovat.

Léky na snižování horečky podáváme v kombinaci: střídáme lék paracetamolové řady jako je např. Panadol (Paralen, Mexalen…)v dávkách 10 – 15 mg/kg/dávku, (ne u novorozenců, tam je nutné vyhledat nejprve lékaře!!), opakujeme podle teploty nejdříve za 4 – 6 hodnepřekračujeme celkovou denní dávku 50 – 60 mg/kg/den!!! Pozor pak možná toxicita pro játra!!, u kojenců a batolat dáváme přednost spíše čípkům, u batolat a předškolních dětí, pokud nezvrací sirupům s lékem z ibuprofenové řady, jako je např. Brufen (Nurofen…) 10 – 12 mg/kg/dávku, opakujeme podle teploty, nejdříve za 6 – 8 hodin, nepřekračujeme celkovou dávku 50 mg/kg/den, nesmí se podávat dětem mladším než 3 měsíce!!
S výhodou je možné oba léky podávat střídavě, kdy se podání překrývají, takže při vysokých teplotách má dítě podaný lék proti horečce každé 3-4  hodiny.

Kontraindikovaná je u dětí do 15 let kyselina acetylsalicylová – Acylpyrin!!

Vhodné je také sprchování, zábaly (vlažná voda okolo 25 °C, nikdy ne studená!!, zábaly na hrudník a bříško, nechat volné končetiny, zábal ponechat cca 15 minut). Nikdy nesprchujeme ani nedáváme zábaly, když má dítě mramorovanou kůži na těle nebo studené končetiny!!.
Osušku namočíme do vlažné vody a lehce vyždímáme. Do osušky zabalíme celé nahé dítě, vynecháme jen hlavičku. Rozhodně již ničím nepřekrýváme!!!
Dítě ponecháme v zábalu cca 3 – 7 min, pak jej vybalíme, osušíme, můžeme chvíli pochovat ještě v suchém ručníku a lehce oblékneme! Rozhodně nebalíme do teplého oblečení!
Pokud teplota neklesne,  zábal je možné opakovat v asi 15 min. intervalech.
Po ukončení je třeba znovu změřit teplotu. Jiní doporučují také omývání houbou namočenou ve vlažné vodě. Vhodnou alternativou jsou „octové podkolenky“ tj. zábaly lýtek ve vlaž . vodě s pár lžičkami octa (nejlépe jablečného)

Při teplotách nenutíme dítě do jídla, ale je bezpodmínečně nutný přísun tekutin a to spíše vlažných až chladných, ne horké čaje. zvýšení teploty o 1 °C zvyšuje denní potřebu tekutin asi o 15 %)  Oblékáme jej do lehkého oblečení.

Pokud horečka neklesá nebo má dítě další příznaky nemoci (kašel, průjem, změny na kůži…), je třeba kontaktovat lékaře!!

Pozor velmi opatrně u dětí do 3 měsíců věku a kojenců, příznaky mohou být chudé a nespecifické, zvýšená teplota a horečka nemusí vůbec být i při velmi závažném, život ohrožujícím onemocnění, tzv. toxický stav, závažné onemocnění ukazuje například:

 • letargie (nezajímá se o okolí),
 • známky špatného periferního prokrvení – chladná akra končetin, poruchy dechu, modrání kůže,
 • odmítání pití,
 • krvácivé kožní projevy (petechie, sufuze) – zvláště pozor na vyrážku, která při tlaku nemizí!!!!!!!!, změna chování, tuhá šíje.

Takové dítě musí okamžitě do nemocnice!!!!

Poznámka: Při vysokých teplotách se doporučuje i v domácím prostředí orientačně vyšetřit pohyblivost hlavy: spolupracující dítě by mělo bez větších obtíží otáčet hlavu na obě strany a dát bradu na prsa. Je-li pohyb hlavy výrazně omezen nebo dítě reaguje bolestivě, ev. dítě zvrací, je světloplaché je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc, podobnými příznaky je může projevit zánět mozkových blan (meningitida).

Léčba horečky u dětí

 • Tělesnou teplotu do 38°C není třeba žádným způsobem ovlivňovat.
  Za horečku považujeme teplotu nad 38°C – zde je již ovlivnění žádoucí.
  Ovlivnění lze provést fyzikálně či farmakologicky.
  U tělesné teploty naměřené v zadečku odečítáme 0,5°C
  FYZIKÁLNÍ OVLIVNĚNÍ HOREČKY
  ZÁBAL – přikládá se na trup dítěte, končetiny zůstávají volné. Tkaninu (ručník, prostěradlo)
  namočíme ve vlažné vodě o teplotě asi 25°C. Dítě již nijak nepřikrýváme, aby mohlo docházet
  k uvolňování tepla (maximálně lehkou dečkou). Zábal se nechá přiložený 15 min, přibližně po
  10 minutách od jeho ukončení se teplota přeměří. V případě potřeby se dá postup zopakovat   2x do hodiny.
 • lze místo zábalu aplikovat tzv octové podkolenky ( vlažná voda  s jablečný octem – namočit plenu apod.  či podkolenky :-) a dát na lýtka  ev i. předloktí…  )
  SPRCHOVÁNÍ – se u malých dětí nedoporučuje. U větších dětí lze sprchovat ve vlažné vodě
  o teplotě asi 25°C.
  KOUPEL – vaničku naplníme do asi do výška 5 cm vlažnou vodou a dítě omýváme houbou
  včetně vlásků.Tyto metody se neprovádí v případě, že má dítě mramorovanou kůži nebo studené   končetiny.

 

Při horečce vždy dbáme i na pitný režim dítěte.

FARMAKOLOGICKÉ OVLIVNĚNÍ HOREČKY
Používají se léky s účinnou látkou paracetamol (Paralen, Panadol aj.) a ibuprofenum (Ibalgin,
Nurofen aj.).
Nikdy nepodávejte do 15 let kyselinou acetylsalicylovou (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin aj.).
Formu léku volíme dle věku a stavu dítěte např. při zvracení nepodávat sirupy a u průjmu čípky.

Dávkování vždy podle hmotnosti dítěte nikoli dle věku!

PARACETAMOL – např. Paralen, Panadol, Mexalen, Paramax
podává se v dávce 10 – 15 mg/kg tělesné hmotnosti na jednotlivou dávku, lze zopakovat po 6
hodinách.
5-7kg 75-100mg a 8 hod 3-4.5ml
8-9kg 125mg a 8hod 5- 5.5ml
10-15kg 150-250mg a 8 hod 6-9.5ml 125mg a 6hod
16-20kg 250mg a 8 hod 10-12.5ml 250mg a 8hod
21-29kg 250mg a 6 hod 13-18ml 250mg a 6 hod
30-39kg 500mg a 8hod 500mg a 8 hod.
nad 40kg 500mg a 6hod
Předávkování paracetamolem je velmi nebezpečné a může způsobit selhání jater s ohrožením života.
Proto je důležité dodržovat správné intervaly a dávkování!

IBUPROFENUM – např. Ibuprofen, Brufen, Nurofen, Ibalgin
Podává se od 3 měsíců věku v dávce 5 – 10 mg/kg tělesné hmotnosti na jednotlivou dávku, lze
zopakovat po 8 hodinách, výjimečně po 6 hod.

5-7kg 60 mg á 8 hod. 2,5 – 3.5ml
8-9kg 90 mg a 8 hod 4-4.5ml
10-15kg 125mg a 8 hod. 5-7.5ml 100mg
16-20kg 160-200mg a 8 hod 8-10ml 100-200mg
21-29kg 10-15ml 200-300mg
30-39kg 300-400mg
nad 40kg 400mg-600mg

V případě, že podání jednoho typu léku dostatečně tělesnou teplotu neovlivní, je možné výjimečně
léky obou výše uvedených skupin (paracetamol, ibuprofenum) kombinovat po 3- 4 hodinách.
Např. v 8 hodin podám při horečce 39,5°C lék s účinnou látkou paracetamol – Paralen, Panadol aj.
(v odpovídající dávce) po 4 hodinách (ve 12 hodin) má dítě stále horečku 38°C a více mohu podat léky
s účinnou látkou ibuprofenum – Nurofen, Ibalgin aj.