OČKOVÁNÍ historie

Očkování má kořeny v 18. století. Tehdy si anglický lékař Edward Jenner všiml, že dojičky krav, které prodělaly kravské neštovice, neonemocněly pravými neštovicemi (variolou).

V roce 1796 proto učinil odvážný pokus: zdravého chlapce infikoval virem kravských neštovic a po uzdravení ho vystavil infekci pravých neštovic – a pravými neštovicemi hoch neonemocněl. Další vývoj potvrdil správnost Jennerovy teze. Postup přímé ochrany očkováním byl nazván slovem vakcinace podle latinského slova „vacca“, tedy kráva.

K největšímu počinu vakcinace došlo v roce 1980, kdy byly oficiálně vymýceny pravé neštovice, jimž na celém světě podlehly stovky milionů lidí.