První pomoc

Linky tísňového volání:

 

 • RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
 • TÍSŇOVÁ LINKA v rámci EU: 112
 • TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO v Praze, tel. 224 919 293  – v případě požití chemických prostředků, léků či částí rostlin je nutné kontaktovat toto středisko a informovat se o správném postupu

 

Jak se zachovat při náhlé události

Nejdůležitější je zachovat klid! Přivolejte telefonicky záchrannou službu. Uveďte následující informace:

 • Co se stalo?
 • Kde?
 • Kolik je zraněných nebo postižených?
 • Kdy?
 • V případě otravy – kolik bylo požito?
 • Popsat nejdůležitější příznaky.

Popište stav vědomí, dýchání a jiné nápadné okolnosti. Pokud poskytnete dostatečné informace, je dispečerka schopna Vás navést i přes telefon.

Proto:

Nejdříve zavolejte, potom konejte.

U dětí dochází nejdříve k zástavě dechu, až poté k zástavě srdce.

 • Prvotní srdeční zástava je vzácná v dětském věku
 • Umělé dýchání je proto velmi důležité

Postup umělého dýchání

Nejdůležitější je uvolňování dýchacích cest, tzn. vyčistit dutinu ústní a prostor hltanu pomocí měkkého hadru nebo pomocí prstů tak, aby se cizí těleso (nebo zvratky) nedostaly do hlubších partii dýchacích cest.

Umělé dýchání – technika umělého dýchání:

 • Uvolnit dýchací cesty
 • Dýchání z úst do úst a do nosu (u kojenců do jednoho roku)
 • Nezaklánět hlavu přes střední postavení
 • Zpočátku pouze 2 – 5 pomalých dýchnutí za sebou
 • Vyvarovat se příliš vysokému tlaku v dýchacích cestách (tím by došlo k nadměrnému nafouknutí žaludku)

frekvence umělého dýchání:

 • Novorozenci 20 – 30 vdechů/min
 • malé děti a děti 15 – 20 vdechů/min
 • mládež a adolescenti 12 – 15 vdechů/min

Postup při masáži srdce

Jak poznám zástavu srdce

 • obtížné pro laika, proto nezdržovat se kontrolou pulsu (nejčastěji poznám pulz na krkavici)
 • dítě, které působí bez života

Základ masáže srdce:

 • položit dítě na plochou podložku (např. na zem)
 • lehce podložit záda
 • vždy kombinovat masáž srdce a umělé dýchání
 • provádět tento úkon až do příjezdu záchranné služby

Masáž srdce (jeden záchranář nebo 2 záchranáři):

 • dítě v 1. roce:
  • počet stisknutí (kompresi) hrudníku: 100/min
  • frekvence dýchání (ventilace): 20 – 30/min
  • poměr kompresí a umělých dechů = 5 : 1 (u novorozenců 3:1)
  • místo stisknutí: 1 délka prstu pod pomyslnou čárou, která spojuje prsní bradavky
  • hloubka stisknutí:1/3 průměru hrudního koše
  • metoda dvou prstů: stisknout hrudní kost pomocí ukazováku a 3. prstu
 • dítě ve věku mezi 1. – 8. rokem života:
  • počet stisknutí: 100/min
  • frekvence dýchání (ventilace): 20/min
  • poměr kompresí a umělých dechů = 30 : 2 (nebo 15:2 – 2 záchranáři)
  • místo stisknutí: dolní polovina hrudní kosti
  • hloubka stisknutí:1/3 průměru hrudního koše
  • metoda jedné dlaně: stisknu hruď dlaní jedné ruky
 • > 8 let:
  • jeden záchranář: počet stisknutí: 80 – 100/min s poměrem kompresí a umělých dechů = 30 : 2
  • 2 zachranáři: počet stisknutí: 80 – 100/min, poměr kompresí a umělých dechů 15:2
  • frekvence dýchání (ventilace): 12/min.
  • místo stisknutí: dolní polovina hrudní kosti
  • metoda dvou dlaní
  • technika stejná jako u dospělých